Sousami

Sousami
8 Kitiou Kyprianou
3036 Limassol
Limassol


99 588343

34°40'26.9"N 33°02'35.9"E
34.674128, 33.043300

Passwords and codes:
wifi name: Primetel270
wifi password: n3vVQ5kiQR